Die Vriendelike Wyse

Ontvang asseblief ons oplegte dank en innige waardering vir die wyse waarop u na Koos Wentzel onmgesien het tydens sy hospitalisasie by Busamed Paardevlei Privaat Hospitaal.
Baie dankie ook vir die vriendelike wyse waarop u die famlie ontvang en behandel het.

You may also be interested in: